Home

Jan Leeuwenburgh werd in 1943 in Kinderdijk geboren en groeide daar op: een 
dorp waar natuur (het molengebied), techniek, (de scheepswerven) en een stevig soort Calvinisme zijn kijk op het leven bepaalden.
 Hij bezocht de Kweekschool maar kwam na de nodige aktenstudies al spoedig bij het voortgezet onderwijs terecht. Tot 2004 was hij werkzaam als docent beeldende vorming. Tijdens de jaren in het onderwijs zocht hij naar het evenwicht tussen het extraverte leraarschap en het introverte eigen werk. Vanaf 1973 exposeerde hij regelmatig door heel Nederland. Na zijn onderwijsperiode wijdt hij zich geheel en met overtuiging aan de kunst.
Begonnen als tekenaar, ontwikkelde hij al tijdens zijn studie een voorliefde voor keramiek. Na enige jaren experimenteren met materiaal en vorm, wist hij tot een zeer herkenbare persoonlijke stijl te komen. Zijn beelden zijn in alle technieken en verschijningsvormen variaties op het thema: “vrijheid en gebondenheid” Deze figuratieve beelden hebben een nauwe relatie met zijn persoonlijke geschiedenis en beleving.

Jan Leeuwenburgh
In veel werk wordt de “ploeterende“ mens verbeeld, die op soms humoristische wijze probeert te ontsnappen aan het dagelijkse moeten. 
Hij bereikt via gestileerde vereenvoudiging een zo groot mogelijke zeggingskracht. 
Zijn werk omvat behalve keramische, ook kleinere en grotere bronzen beelden.
 De grotere keramische beelden kunnen door een speciale siliconenbehandeling ook permanent buiten worden opgesteld.
 In de loop der jaren vonden tal van beelden hun weg naar particulieren, verzamelaars en (overheids) instellingen in binnen- en buitenland.